+358 40 50 70 559

tuuli@aurinkotuuli.fi

Kellojen siirtäminen vaikuttaa helposti uneen. Näin syksyllä se vaikuttaa erityisesti aamuihin, koska herätys tapahtuu tuntia aikaisemmin. Tällöin uni saattaa jäädä liian lyhyeksi. Univajeella on moninaisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin, mutta nyt haluan tuoda esille sen vaikutuksen oppimisen tuloksiin.

Muistin ja oppimisen keskeinen ongelma voidaan tiivistää seuraavasti:
1. miten raivata tilaa uuden oppimiselle ja sen muistamiselle, sekä
2. miten sovittaa se jo olemassa olevaan tietoon niin, ettei mitään tärkeää samalla tuhota.

Unen eri vaiheissa tapahtuu oleellisia asioita oppimisen ja muistiin painamisen kannalta

Useiden tutkimusten kautta on voitu osoittaa, että kunnon uni uuden oppimisen jälkeen tehostaa mieleen painamista ja oppimista. Sitä mukaa kun alamme ymmärtää unen monimutkaisia prosesseja aivoissamme, uni ei todellakaan ole passiivinen lepotila. Nukkuessamme aivoissa käy aikamoinen sutina.

Uni ennen oppimista auttaa työmuistin tyhjentämisessä, jotta sinne voi tallettaa uutta tietoa

Päivän aikana aivot vastaanottavat aisteistamme suunnattoman määrän tietoa, josta vain pieni osa saavuttaa aivokuoren ja sitä kautta tietoisuuden. Tuo aivokuoren saavuttanut tieto talletetaan pitkin päivää lyhytkestoiseen muistiin, tiedon väliaikaiseen varastoon. Valitettavasti tuo varastotila on rajallinen. Sitä voisi hyvin verrata muistitikkuun. Jos sen kapasiteetti ylittyy, uuden informaation vastaanottaminen käy haasteelliseksi tai uusi asia kirjoitetaan vanhan päälle.

Kun sitten illalla käymme nukkumaan, lyhytkestoisessa muistissa oleva informaatio siirretään pitkäkestoiseen muistiin. Uni siis siivoaa muistin väliaikaisen säilytystilan, järjestäen tiedon lyhytaikaiseen välivarastoon vapaata tilaa. Näin uusien asioiden opettelu voi taas jatkua seuraavana päivänä.

Uni oppimisen jälkeen painaa ”Tallenna”-näppäintä

Uni hyödyttää muistia toisellakin tavalla. Uni suojaa vastikään saadun uuden informaation ja torjuu sen unohtamisen siirtämällä lyhytaikaisessa muistissa olevan tiedon pitkäkestoiseen muistiin. Oppimisen jälkeen uni ikään kuin painaa ”tallenna”-näppäintä juuri luotujen tiedostojen valmistuttua. Nukkuminen oppimisen jälkeen parantaa siis oppimistuloksia.

Kun eilispäivän muistijäljet siirretään lyhytaikaisesta välivarastosta muistin pysyvään kotiin, ihminen herää aamulla eilispäivän kokemukset turvallisesti ”arkistossa”. Näin hän on valmis ottamaan uutta sisältöä lyhytkestoiseen säilytykseen koko päivän ajan. Tämä sykli toistuu vuorokaudesta toiseen. Lyhytkestoinen muisti tyhjenee antaakseen tilaa uusien asioiden muistamiselle. Samalla menneiden muistijälkien luettelo muokkautuu.

Muistiin painaminen ei tarkoita yksinkertaista kiintolevyn kirjoitusta, vaan prosessia, jossa tuleva tieto valikoituu, muokkautuu ja muokkaa jo olemassa olevaa tietoa useampien päivien aikana

Uusimpien tutkimusten mukaan muistijälkiä tallennettaessa uni muokkaa jo säilöttyjä muistikuvia ja muodostaa uusia yhteyksiä uuteen tietoon. Kun tässä prosessissa vanhoja muistikuvia tulee muokkaukseen, osa niistä häviää. Unohdamme asioita, jotka jo kerran olemme painaneet säilömuistiin. Lisäksi vanhat muistot muokkautuvat ja muuttavat enemmän tai vähemmän muotoaan, mahdollisesti sopiakseen paremmin yhteen uuden aineksen kanssa.

Unen myönteinen vaikutus liittyy oppimisvaiheiden ketjussa erityisesti säilömuistiin painamiseen, jota alkuyön syvä uni näyttäisi erityisesti edistävän

Muistin tyhjennys ja muistiin painaminen tapahtuu alkuyöllä syvän univaiheen aikana. Aivojen aktiivisuutta monitoroimalla voidaan todeta, että sama asia haetaan muistista eri paikasta riippuen siitä, onko välillä nukkunut. Ennen unta asia haetaan lyhytkestoisesta muistista ja unen jälkeen pitkäkestoisesta muistista.

Mitä tästä opimme?

Muistin ja oppimisen keskeinen ongelma voidaan ratkaista riittävällä unella.
1. Jotta lyhytkestoiseen muistiin voidaan raivata tilaa, tarvitaan unta.
2. Siirtääksemme päivän aikana saatu tieto säilömuistiin, tarvitaan unta.
3. Sovittaaksemme uutta tietoa jo olemassa olevaan ja säilyttääksemme sen, tarvitaan unta.
4. Kaikkein tehokkaimmin tuon tiedon käsitteleminen tapahtuu alkuyön syvän unen aikana.

Opiskelijat, koululaiset ja kaikki elämän opiskelijat – parantaaksesi oppimistuloksia ja muistamista, mene ajoissa nukkumaan!

Suositellut julkaisut