Hyvä Uni -luennot

Räätälöity luento Hyvästä Unesta kuulijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Tavoitteena on tarjota selkeää ja helposti ymmärrettävää konkreettista tietoa unesta, unettomuudesta ja unen merkityksestä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Lisäksi runsaasti vinkkejä hyvän unen löytämiseksi, joista jokainen voi soveltaa itselleen sopivia keinoja parempaan ja palauttavampaan uneen. Luennon lopussa voidaan tehdä erilaisia rentoutusharjoituksia.

Yrityksen johdolle tai henkilöstön hyvinvoinnista vastaaville kohdistettu luento sisältää konkreettista tietoa univajeen vaikutuksesta työn tuottavuuteen, yrityksen tulokseen, työyhteisön hyvinvointiin, sairauspoissaoloihin sekä työtapaturmiin.  Pohdimme yhdessä miten yritys voisi omilla toimillaan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sekä tukea riittävän unen ja levon saamista.

Ihmiset ovat aina yrityksen merkittävin voimavara!

Luento räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Teemojen ympärille voidaan kehittää myös työhyvinvointipäiviä tai työhyvinvointiin tähtääviä muita tapahtumia. Luento voi sisältää aiheita myös ravinnosta, liikunnasta ja rentoutumisesta, pääosassa kuitenkin Hyvä Uni.